תאריך: אפריל ב6, 2019

איך ייתכן שהרשעים מקבלים שכר בעולם הזה על מעשיהם הטובים?

הרמב״ם כותב ששכר בעלמא הדין ליכא כלומר בעולם הזה אין תשלום על המצוות שאדם עושה איך ייתכן שהרשעים מקבלים שכר בעולם הזה על מעשיהם הטובים? מה תגיד שזה בגלל שהם מייחסים למצוות חשיבות מועטה אז אפשר לשלם להם שכר מצוותיהם

לקריאת התשובה >
דילוג לתוכן