חבלי משיח? האם יש יותר צרות מדורות קודמים?

אני לא יודעת מה המקור לזה בדיוק – אבל ידוע שכתוב שבדור שלפני ביאת המשיח יהיו צרות גדולות ורבות יותר מהדורות הקודמים.
שאלתי היא – נראה שבדור שלנו אנשים חיים הכי טוב שאפשר, יש שפע שכמוהו לא היה והתמותה ירדה בהרבה כי הרפואה השתכללה, אף אד לא רעב ללחם וגם מבחינה דתית אנחנו מקיימים את המצוות ללא פחד, בנינו ובנותינו פורחים ברוחניות ובגשמיות בארץ ישראל וברחבי העולם. ילדים משחקים ברחובות ללא פחד.
למרות שאומרים שיש היום הרבה יתומים ואלמנות – פעם היו פי כמה וכמה… נשים היו מתות בלידה, תינוקות וילדים היו מתים מכל עליית חום… מן הסתם אנשים היו רעבים יותר ללחם ואפילו יכולים למות בגלל הרעב… אלו צרות פרטיות, אך יותר מזה – בדורות הקודמים היו גם פרעות בקהילות שלמות של יהודים, היו רוצחים כפרים שלמים, היו גירושים והגליות של המוני יהודים לארצות אחרות כשבדרך אבידות רבות…
אז נכון שיש הרבה צרות גם בימינו, אבל בפירוש הרבה פחות מהדורות הקודמים.
איך זה מסתדר?

מקיים מצוות בגלל פחד מעונש

בדורנו דור עיקבתא דמשיחא (כך אומרים) רבו הצרות או בכל אופן אנו חשופים לצרות של הסובבים אותנו באופן נרחב בהרבה מהעבר (תוכלת החיים עולה מחד, מאידך מחלות שונות ומשונות מסיימות חיים של אנשים צעירים,) הצרות האלה הביאו אותי למקום של עבודת ה' מיראת העונש ולא מאהבת ה' זאת למרות אני מנסה להקנות לעצמי הבנה של הכרה במלכות ה' אבל כיום אני עובד את ה' כדי ש חס וחלילה לא לחלות או לא לאבד פרנסה או לשפר הכנסות או לא להיות מעורב בתאונה (אני חש זאת בכל עת שאני אמר תפילת הדרך אני לא אומר אותה מתוך הכרה במלכות ה' אלא כפעולת מנע לתאונת דרכים.) אני מודע לבעיתיות שבלחץ הזה ולכן מנסה לשחרר לחץ ואז אני מוצא את עצמי חש פגיע באדיקות הדתית למשל אם אחליט לוותר על תפילה במניין כי אני רואה ש"הטיפול" ארוך ומלחיץ,לצאת מהבית לחכות למניין שיאסף ואם זה בבוקר אז להיות כבול לשעת קימה למרות שישנתי מאוחר (אני קם לתפילה כוותיקין שוב לא מאהבת השם אלא כדי לעשות מצווה שתגן עלי
אציין שהלחץ אינו קיים רק כלפי נושאים דתיים אך בעוד עבור לחצים אחרים אני מרגיש שתוכנית ארוכת טווח תפתור את הבעיה ואני מפל בזה באשר ללחץ הדתי מבחינתי אין לי זמן

מצוות של רשע נחשבות?

האם כל יהודי יגיע לעולם הבא?
מה עונשו של אדם שהוא שונא את בורא עולם ועושה חטאים במכוון ? אבל עדיין עושה קצת מצוות האם הן מתקבלות? ומצוות שהוא עשה בעבר הן נמחקות?
תודה מראש זה חשוב

כאב ועצב על העונשים שבתורה

לאחרונה יש לי הרבה שאלות וספיקות בנושא אחד, אני מבולבל מאוד, וממש אין לי מנוחה. אני רוצה לפתוח פה את הנושא, אשמח לקבל מכם תגובות ולשמוע דעתכם, להסביר לי ולברר את העניין על בריו.

אני בטבע רך לבב, טוב ומטיב, רחמן, לא סובל רוע ואלימות. ולכן כשאני רואה משהו בתורה או בדת שנראה כסוג של אלימות וכו'. אני מתעצבן מאוד, זה ממש מדכא אותי, וגורם שיהא לי בלב כאב נורא על התורה חס ושלום, ומרחק אותי מאלוקים ומהדת חלילה.

נתחיל מזה שבתורה כתוב כל כך תוכחות ועונשים למי שלא ישמור את המצוות. בפרשת בחוקותי (ויקרא כו, יד) יש מלא עונשים נוראים שאלוקים יביא על ישראל אם בחוקותי תמאסו וכו'. כל פרשת התוכחה. נורא ממש.

ויותר נורא מזה הוא הלכות ודינים שנמסרו לבית דין. מי שלא מציית לתורה, לא שומר את המצוות, דינו בסקילה שריפה הרג או חנק. יש גם את דין של ל"ט מלקות למי שעובר על לא תעשה. בית דין חייבים להתנהג באכזריות ורצח למי שעושה משהו נגד רצון השם.

גם בשלחן ערוך יש מלא דינים והלכות איך להתנהג עם פושעי ישראל. אפילו בזמן הזה שבטלו מיתות בית דין, עדיין יש כל כך הרבה הלכות מה לעשות עם מישהו שלא מציית לתורה, הכל עם אלימות נוראה.

וגם עכשיו בדורינו יש מלא אלימות ורשע בתוך מגזר החרדי, והכל בשם הדת, בנוי ומיוסד על דיני התורה. לצערינו יש המון המון מקרים וסיפורים בכל החוגים ובכל הקהילות, גם חסידיות וגם ליטאות, שהתנהגו באלימות נוראה לכל מי שסר קצת מן הדרך, או שעשה משהו נגד הדת וכו'.

כל זה גורם לי כאב נורא, מביא בליבי עצב גדול ופחד, ומרחק אותי מן התורה והדת חלילה וחס. אני מאוד מבולבל, לא יודע מה לחשוב…

אריכות ימים

אבי ז"ל נפטר בשנתו ה66. בחיים חיותו הקפיד אבי ז"ל הקפדה יתירה שלא לדבר בבית הכנסת שיחה בטילה. שלא לדבר על אמצע התפילה ובין גברא לגברא! מעולם לא שמעתי מפיו דבר לשון הרע. הוא הקפיד על שניים מקרא ואחד תרגום בקול נעים. אם כן עולה לי השאלה מדוע לא זכה לאריכות ימים? ברור לי שהקב"ה מנהיג את עולמו ואין לנו שום מושג קל באופן הנהגתו… אבל עדיין שאלה זו מנקרת בראשי מדי פעם. אשמח לבירור בענין.

מי אני שאדע מהי אמונה

מזמן מסתובבת אצלי השאלה הבאה. כידוע מראשית ההיסטוריה היו אמונות שונות בקשר לאלוהים ,תכלית הבריאה, שכר ועונש וכו. גדולי הפילוסופים והחכמים של כל הזמנים התחבטו והתלבטו על נושאים בסיסיים אלה .ולכל תאוריה ואמונה שתהיה יש שורה ארוכה של מדענים וחכמים שסוברים ככה ויש שורה עוד יותר ארוכה שסובר אחרת . אז למה אני הקטן פי אלף אמור לתת דין וחשבון אם לא מאמין בצורה ספציפית על אלוהים , תורה מן השמים וכל עיקרי הדת . אם ההכי גדולים לא הצליחו לסכם אפילו לא אמונה אחת למה שאני כן יהיה חייב לגבש דעה ולא רק זה אלא שחייב להתאים לאמונה של החכמים האורתודוקסים היהודיים.

איך אלוקים נותן לאנשים להמשיך לבחור ברע?

תמיד בלימוד מוסר אנו שומעים כמה צריך להיזהר מעבירות כגון חילול שבת או לשון הרע וגזל. וכמה עונשם חמור. אז מדוע עדיין רוב בני האדם נוהגים כנגד רצון השם? ולא קורה כלום כביכול אע'פ שהדברים חמורים. וכביכול השם הוא זה שמאפשר לאותם האנשים לחטוא….כי אין אדם יכול לנקוף אצבע אם לא גוזרים מלמעלה. ואם תאמר שבחדי האדם הבחירה- אז למעשה אין בחירה כי הוא אמור לעשות את המצוות מאונס. כיוון שאם לא יקיימו מצוות לא יקבלו שכר ,אלא עונש…אז איפה הבחירה. וגם מה העניין לחכות לאדם עד סוף ימיו ואז בעולם הבא יקבל עונש של ממש. אז כביכול מאפשרים לאדם לחטוא -בידיעה שלמעלה ייענש ו"יסגרו איתו חשבון". נשמע פסיכופטי בעיניי????

מה התכלית?

מעוניין לידע מהו התכלית ביהדות? הרבה מצוות הם להזכיר אותנו במציאת השי"ת ובמציאת מצרים למה, ליראה ממנו ולאהוב אותו ולמה, לעבוד אותו, במה בהמזכירים האלו?! כמה מהם הם דינים משפטיים שברור שאינם עיקריים וכן חברתיים ומדינאים במה איפה מקיימים ולעבדו בכל לבבכם. האם האמונה ואהבה הם היסודיים ברור שלא!

מי אומר שבורא עולם נתן את התורה

לאחרונה עולה לי מלא שאלות לגבי אמתיות התורה אמנם בבורא אני מאמין אבל בתורה ובצדיקים לא ממש משום מאות תאריכים ועובדות שיש בתורה שהם ממש סתירה לדברים אחרים וכן מלא דברים שלא מתקיימים כמו למשל את ברכת התורה לשומרי השמיטה שיגדל פי שלוש ותכלס אנחנו רואים שעושים להם מגביות וכן הבועל נידה בכרת והנה יש מלא פוקרים שעברו מזמן את גיל השישים יש לי עוד עשרות שאלות שמאוד מפריעים לי ולכך באתי למסקנה שיש בורא ויש מוחמד שנתן את הקוראן ואת ישו שנתן את השטיות שלו ויש את משה רבינו שנתן את התורה פרי המצאותו אני כבר ממש לפני יציאה ואני ממש לא רוצה לעשות את הדבר הלא נכון ולכך אשמח שתענו לי בדחיפות סליחה אם יש בחלק מהמילים הבנה של התרסה זה ממש לא האינטס אלא לדעת את מה שאני צריך לעשות

יש קשר בין עונש למעשים שלי?

קיבלתי מכה חזקה במצח שדרשה תפירה ואני משוכנע שזהו איתות אבל לא מצליח למצוא איזו מצוות עשה קשורה לאיבר זה.
חשבתי על תפילין של ראש אבל הם נבדקו לא מזמן ואני מקפיד.

האם תוכלו לעזור?