מאת:

התפרסם בתאריך:

22/12/2019

דואג מהעול הכלכלי בשידוכי בנותי

שאלה מקטגוריה:

שלום רב,
אני בשלב שבו הבנות שלי בשידוכים ב"ה, ואני מודאג מאיך לחתן אותן כספית. אני בקושי מצליח לסיים את החודש ובשביל לחתן בנות צריך לקחת חובות של אלפי שקלים לחודש ואין לי מושג איך לקחת התחייבויות כאלה. האם זה מה שנדרש ממני, האם זו ההשתדלות שאני צריך לעשות?
ראיתי פה שאלה דומה, והתשובה שניתנה היתה שאכן אין לקחת חובות מעל מה שאפשר. אבל מצד שני מה כן לעשות, מי יסכים לשמוע הצעת שידוך שההורים לא נותנים פחות מכמה מאות אלפי שקלים.
אני אובד עצות, זה גורם לי להסס בשמיעת הצעות לבנות שלי וחבל. אודה לכם אם יש לכם דרך להציע לי.

תשובה:

שלום וברכה שואל יקר!

מצוקת חיתון הבנות הינה נושא ידוע וכאוב, העולה שוב ושוב אצל הורים לילדים המגיעים לפרקם וגם על שולחנם של פרנסי הציבור. צער רב הצטערתי בקריאת סיפורך האישי, והעובדה שהנך כעת נמצא בקונפליקט זה ותוהה על הדרך הנכונה ללכת בה.

הכוונות מלכתחילה היו טובות, כאשר תקנה זו שהורי הבת משלמים יותר, נועדה לאפשר לחתנים תלמידי חכמים לשבת וללמוד שנים רבות, תוך כדי שעול ההוצאות הכספיות יוסר מעל ראשם. דא עקא שזכינו ואכשר דרא, וכיום בחורים רבים יושבים ולומדים ואין להבחין בין תלמיד חכם גדול לכאלו שאינם כך. כיום אף מחתני הבנות עצמם הינם תלמידי חכמים שאין הפרוטה מצויה בכיסם, ואין להם די מחסורם כדי לתת גם לחתן שישב וילמד .

אז מה עושים?

כיצד מצד אחד מאפשרים להורי הבנות לחתן בכבוד ומצד שני לחתן התלמיד חכם לשבת וללמוד???

אקדים ואומר שכמו למרבית הבעיות בהן אנו נתקלים בחיינו, גם לבעיה זו אין פיתרון קסם.

חז"ל אומרים במסכת סוטה (ב' ע"א) "אמר רב יהודה אמר רב, ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני". כלומר, אין אדם בא לעולם בלא שהכריזו עליו מלמעלה מיהי בת זוגו / מיהו בן זוגה. חז"ל מלמדים אותנו באימרה זו, כי לכל אחת יש בחור המיועד לה, אשר בעז"ה ימצא אותה בעתו ובזמנו. גם אם מסביבנו רוחשת המולת השידוכין, והצעות אינספור מתדפקות לפתחנו, הרי שרק בחור אחד הוא המיועד עליו הוכרז מלמעלה, ורק הוא הראוי לישא בחורה זו.

שח לי לאחרונה שדכן ותיק, שניסיונו מראה כי לכמות הכסף שיכולים להציע הורי הבת אין שום קשר לאורך הזמן בו היא מוצאת את המיועד לה. כלומר, יתכן שהורים היכולים להציע ממון רב ישמעו הצעות רבות יותר ואף בתם תצא להיפגש יותר פעמים, אך אין זה בהכרח שהיא תתארס בשל כך מהר יותר. הקב"ה מגלגל את הדברים כך שהמיועד מגיע בעתו, וכל מה שעוברים בדרך הוא רק התיקון הנדרש בדרך לגאולה.

הקב"ה הוא זה ששלח לך את הבת והוא זה הנותן לך פרנסה. הציווי של האב על ילדיו "להשיאו אשה" (קידושין כ"ט) חל לכאורה גם על הבנות, והקב"ה הוא זה שצווה אותך לדאוג לנישואיה של בתך. אין מצב שבו הקב"ה דורש מן האדם משהו שהוא אינו יכול לעמוד בו. לכן אף אם נראה לך שבגלל יכולותיך הכלכליות הנמוכות אתה "מפספס" משהו בעבור בתך, הרי שבוודאי אין זה נכון. מי שזן את העולם מקרני ראמים ועד ביצי כינים, הוא זה שידאג לבתך ויביא אליה בדיוק את המיועד לה, בין אם תשלם הרבה ובין אם לאו. אתה רק מצווה לעשות את ההשתדלות ולתת ככל יכולותיך, כאשר מעבר לכך הקב"ה יעזור.

אספר לך סיפור ששמעתי בשבוע שעבר מידידי המתגורר בבני ברק:

לפני שנים רבות הוא וחברו הטוב למדו בכולל. חברו התאונן באוזניו תדיר על כך שיש לו בנות רבות ואינו יודע כיצד יחתנן, שכן אין הפרוטה מצויה בכיסו והוא מתפרנס רק ממשכורת פעוטה של כולל שאינה מספיקה כדי לגמור את החודש.

ידידי יכול היה רק לנחם את רעהו שה' יעזור, אך לא הייתה לו הצעה פרקטית מעבר לכך.

עברו 20 שנה, ולפני כמה שבועות נפגשו שוב שני הידידים, והפעם בסיעתא דשמיא לאחר שהם זכו לחתן את כל ילדיהם.

ידידי שאל את חברו כיצד הצליח לחתן את בנותיו, וזה מה שאמר לו החבר:

עברתי להתגורר בירושלים, ומכיוון שלא הייתה לי פרנסה מספקת בכולל, החלטתי לצאת לעבוד. הפכתי לקבלן וב"ה הצלחתי בעסקי והלכתי מחיל אל חיל.

כאשר הגיעו בנותי לפרקן, שוב לא הייתה זאת שאלה כיצד לחתנן, והצלחתי ב"ה לחתן בכבוד רב ולקנות דירות בירושלים.

אבל חשוב לי לומר לך משהו, הוסיף החבר,

מכיוון שהיה ידוע בין הבריות שעסקי מצליחים, הרי שהמחותנים דרשו ממני הרבה כסף, ואני נתתי כי הייתה לי האפשרות. כך ב"ה מסודרות בנותי בדירות בירושלים כאשר אני נתתי את חלק הארי.

כמובן שאם הייתי נשאר אברך כולל, בנותי היו מתחתנות כנראה עם אותם בחורים, שכן "בת פלוני לפלוני", רק סביר להניח שלא היו מתגוררות בירושלים וסביר שהמחותנים שלי היו נותנים הרבה יותר,

כך שבפועל יוצא שכל טרחתי ועמלי בעבודתי, היה בעצם בשביל המחותנים…

סיפור זה ממחיש, שכמו אצל יוסף שכאשר היה בבית האסורים התקשה לראות את יד ה', אך במבט לאחור אנו מבינים כי הכל היה כדי להעלותו למלכות, כך גם אצלנו, כשבת בשידוכין והשדכנים מתדפקים על הדלת, קשה לנו להאמין בכך שגם אם לא נציע עולם ומלואו הבת תתחתן, אך במבט לאחור תמיד נראה כיצד יד ה' מגלגלת לכך שכל אחת מוצאת את זיווגה הנכון והראוי.

כפי שאמרתי, אין עצות קסם בנושא זה והבעיה כאובה וידועה. יחד עם זאת, ישנן כמה דברים קטנים שחשוב להזכיר בנושא זה, ואם הדברים הללו יעזרו לך והיה זה שכרי:

א. בחורים טובים יש לא רק בישיבות טובות. להיפך, לעיתים דווקא בוגרי הישיבות הטובות עזי פנים ובעלי מידות פחותות מאלו הלומדים בישיבות בינוניות. גם במדד ה"תלמיד חכם" ישנם לא מעט בוגרי ישיבות בינוניות המחוברים לתורה ויראי שמיים לא פחות מעמיתיהם בישיבות ה"שפיציות". לכן כדאי לשמוע גם על בחורים מישיבות בינוניות, ישנם שם הרבה "יהלומים" שאפשר לזכות בהם בלי להוציא ממון רב.

ב. זוג צעיר אינו חייב להתגורר במרכז הארץ. בזמנינו ב"ה התרבו מרכזים תורניים בדרום הארץ ובצפונה, ולא מעט מקומות בעלי דיור מוזל מלאים בשכונות של יראי ה'. יש לשקול אופציות אלו בבואנו לחתן את הילדים, והדבר עשוי להפחית משמעותית את הדרישות הכספיות.

ג. חתונה כוללת הוצאות בסיסיות שאי אפשר להימנע מהן, אך גם הוצאות נלוות שאינן הכרחיות, העולות לעתים לכדי ממון רב. לא תמיד חייבים ללכת אחרי המנהגים היקרים ביותר, וניתן בהידברות בין הצדדים להפחית את עלויות טרום-החתונה והחתונה עצמה. אל תשכח גם גם מחותניך אינם משופעים בממון, והידברות הדדית פתוחה וכנה יכולה לתת הקלה לשני הצדדים.

ד. זוג צעיר שלוקח על עצמו חלק מעלויות הדיור, אין זו ערובה לכך שהגבר יפסיק ללמוד. להיפך, לעיתים האחריות הרובצת על הזוג מגיל צעיר, גורמת להם לקחת אחריות גם בנושאים נוספים, ובהם לימודי הבעל בכולל ברצינות ובכובד ראש, ולא כברירת מחדל.

אלו רק מעט רעיונות העשויים לפתור את קושי התשלומים, אך מעבר לכך אין לשכוח כי "לא עליך המלאכה לגמור ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה" (אבות, ב', ט"ז). עליך לעשות את השתדלותך המקסימלית בעזרת מה שחנן אותך הקב"ה, ואת כל השאר תשאיר לו לעשות. ה' קבע את המיועד לבתך והוא בעז"ה יגיע בעת הנכונה, בין אם השדכנים יחייכו אליך הרבה עד אז ובין אם פחות, בין אם בתך תצא להרבה פגישות ובין אם פחות.

בנוסף חשוב לזכור, כי בתקופה זו אתה נדרש לא רק לאמונה בהקב"ה כי אם גם לביטחון בו. ביטחון על פי החזון איש הוא הידיעה וההרגשה שהקדוש ברוך הוא עושה רק את מה שטוב ונכון להיעשות, גם אם האדם אינו מבין חשבונות שמים. על פי החזון איש, גם כאשר אדם נמצא במצב שבו סיכויי ההצלחה רחוקים בדרך הטבע, עליו לדעת שהכול בידי שמים וישועת ה' כהרף עין.

מבקש לחזק את ידיך בתקופה זו, ולקוות עמך כי במהרה תראו ישועות בעז"ה

אנא זכור לבשר לנו על הישועות לכשיגיעו אי"ה בקרוב.

שבוע טוב וחנוכה שמח

דניאל

[email protected]

שתפו בפייסבוק, באימייל או הדפיסו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב print

גם לך יש שאלה מציקה?

הגיע הזמן שיקשיבו לך!

יש לך מה להוסיף? זה בדיוק המקום:

3 תגובות

 1. אנחנו נישאנו לפני 12 שנה(בתים חרדים ליטאים) ולא קיבלנו כמעט כלום מלבד חדר שינה, מכונת כביסה ותנור(יד שניה)
  גם על חלק מהחתונה עצמה אנחנו שילמנו.
  לקח לנו הרבה שנים ומאמצים וקנינו בית ב"ה.
  ואני מאושרת שאבא שלי לא לקח עליו התחיבויות.
  אני יודעת שאנחנו לא מייצגים את הרוח הרווחת.
  אבל אפשר גם אחרת.
  שפע ברכה והצלחה!
  פרנסה ברווח.
  ובריאות

 2. לשואל היקר
  שמהסס בשידוכי בנותיו ח"ו.
  יש לנו בחירה במה להאמין
  1. שהבנות יחתנו בלי עזרה כלכלית שלנו,
  2. שהשם ישלח לנו כסף כדי לשלם את החובות שלקחנו בשביל לחתן את הבנות.
  כפי הנראה הצד השני הוא קשקוש מוחלט כי הוא גובל בכפירה.. כי לקחת חובות זה בניגוד גמור לרצון הי"ת.
  איך ציבור שלם נפל בשבי היצר בכוחי ועוצם ידי בדבר השידוכים, נצטרך לבאר במקום אחר. כרגע אפשר להצטרף לתפילת רבים שהשם יתברך ישלח ישועה ויוציא ציבור שלם מהעיוורון האמוני בדבר השידוכים.
  אני כותב מניסיון אישי ומניסיון כיועץ כלכלי למאות ואלפי משפחות הבחורים הטובים באמת לא מתנים שידוך בחומר ובממון, בחור שמתנה שידוך בממון או הוריו אני ממליץ לא להשתדך איתם.
  וזאת לא המצאה שלי חז"ל אמרו אדם ניכר בכיסו, יש דרך לחסוך הרבה בירוריפ שלא מעט פעמים אנחנו מרגישים שלא הצלחנו להגיע לחקר האמת, בחור שדורש או הוריו תתרחק ממנו.. הוא מסתיר משהו שלא היית רוצה להיות סבא לבנים שלו וחמיו של כזה בחור
  מברך ומאחל שתצליח להשיא את בנותיך עם חתנים יהודים אמתיים
  שלא יורדים לחיי הורי נשותיהם, ומקיים מצוות כיבוד אב ואם במלא מובן המילה
  צבי סילבר יועץ פיננסי

  לשמיעת הרצאות בנושא: שיחת חינם 077-2223033

 3. האמת צריכה להאמר,
  ככל שימשיך המצב בו בחור שרוצה להתחתן עם יהודייה כשרה, יהיה חייב להיות אדם שתורתו אומנותו (ללא מקצוע וללא תכנית לעבוד בעתיד)
  טבעי, שאיכשהו יצטרכו לממן את המצב הזה…

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

"אקשיבה שלום, איך אפשר לקבל עדכונים ותשובות נוספות?"

תשובה: בכל דרך שרק תרצו!

באימייל? הזינו את כתובת המייל שלכם!
בוואצאפ? לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
בטלגרם? לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
בפייסבוק? לחצו על לייק לדף!
פופאפ צ'אט
דילוג לתוכן