קשה לי עם הרבה דברים

שלום לכם אני אברך נשוי עם ילד אחת הדר בניו יורק-אמריקה ובשבוע שעבר ראיתי הספר אקשיבה וקניתי אותו מיד, אני אוהב מאוד ספרים כזו, ואני מלא תודה על זה שאני יכול לשלוח שאלה לכם תודה רבה מאוד על כל זה, אני רוצה לספר קצת ממני והמצוקות שיש לי ואני מבקש מאוד לענות תשובה על כל אחד מהם.
אני הלכתי לישיבות בבחרותי ויודע קצת ללמוד, לא הבנתי כל השיעורים אבל לא זה הבעיה, הבעיה שלי הוא למה לומדים עם בחורים גפ״ת עם מפרשים כמעט כל היום? מה יקנה מזה הבחור לאחר שיתחתן וילמוד רק דף היומי גמרא עם רש״י בלבד? מחשבתי הוא שלימוד הישיבות הם בעיקר היכי תמצא לבלות הזמן של הבחורים (שאינם צריכים להביא פרנסה) אבל למה לא ללמוד תנ״ך משניות גמרא רש״י מסכת אחר מסכת ורק עם התוספות הנוגע לפשט הסוגיה ועיקר הלכה וגם ספרי מחשבה ומוסר דוגמת ספרי חובת הלבבות כוזרי מהר״ל ספר העיקרים וגם מורה נבוכים (רבים בחורים נבוכים בעיקרי אמונה, כמו שהייתי גם אני) וגם השקפה וכו׳, כך שהבחור ירגיש סיפק אמיתי בלימוד וביהדות, כשיוצא לאחר החתונה לעולם השוק, ואם אין זה טוב לכל הבחורים יעשו כמה ישיבות, ובכלל למה תופס הגמרא מקום ראשון לאדם הקובע סדר לימוד, הלא הלכה היה צריך להיות במקום הראשון כי כל הגמרא בא רק לבאר המצות ויש כמה חלוקי דיעות וסברות, ולמה זה כל כך חשוב לאדם פשוט? בפשטות זה שייך רק למורה הוראה גדול לידע מקור ההלכה אבל להמון עם חשוב יותר ללמוד למשל ספר ערוך השלחן לא? ואם הלימוד גמרא חשוב רצוני לידע מאוד מהו הדרך הנכון לי ללמוד אותה אם כל התוספות או רק מי שנוגע לפשט ולא הפלפולים או הקשיות ממסכת אחרת בדגל שלא סיימתי כל הש״ס, שאלה זו חשוב מאוד לי משום שכואב לי הרבה שנים ואני רואה גדולי ישראל כדוגמת הרב אלישיב שאמרו ללמוד רק עם תוספות למה?
גם למה לומדים רק למודי קודש כל ימי הבחרות, אם אין הבחור רשאי לידע גם לימודי חול הבסיסים לחיי אדם ולפרנסה ולפתיחת המוח?
גם דבר אחר כאוב לי והוא אני מיוצא הונגריה והאבות שלי נמנו בעדת האשכנזים מאויברלאנד תלמידי החתם סופר אבל לאחר המלחמה נשתכח דרך זה וזה פונה לעדת הליטאים וזה להחסידים ואבי פנה להחסידים אבל אני מסתכל עלי ואני רואה שאני לא חסיד כלל אינני מסכים עם היסודות של התקשרות לרבי אני סובר שדברים אלו כבר נשתכח ולא שייך לדורותינו וכל החסידות הוא כת ומפלגה לא יותר ואני לא מוצא מקומי אין יותר קהילות עם רבנים ואני תמה למה אני הולך עם שטריימל על ראשי? באמת היה כת האשכנזים הממשיכים המסורה דור אחר דור צריכים להיות הכת העיקר הליטאים מקבלים הנהגת הגר״א שנטה קצת מהמסורה כידוע, וכ״ש החסידים נטו הרבה.
גם כאוב לי שאבי ואמי עשו השידך שלי בהיום שראיתי ראשונה האישה שלי ולא היה לי זמן לחשוב כלל, ואינני מרוצה עם החיצוניות שלה דהיינו מפניה ,וגופה שהוא קצת נמוך בעיני, וזה גורם לי הרבה צער ואני חושב לאשה יותר נאה וכמה פעמים אני פשוט מוכן לברוח, מה אני יכול לעשות?
גם רצוני לידע שמספרים על הגר צדק אברהם בן אברהם שאמר שהוא וכל הגרים הם מהנשמות של אומות העולם שכן רצו לקבל התורה, שאלתי הוא מה אם היהודים שלא רצו לקבל התורה האם אין דבר כזה רק להיפך?
עוד דבר למה ירצה אדם פשוט כמוני (אני קצת קל בנוגע שמירות המצוות רח״ל) לצפות לביאת המשיח, קודם יש ספק גדול איזה גלגל יעמוד אז בפשטות לא גלגל זה, גם אפי׳ בלי לדבר מענין הגלגל הלא לפי החפץ חיים אני נמנה (וגם חלק גדול של כלל ישראל) עם כת הלשון הרע שאינו מקבל פני המשיח, ובכלל אני מסתכל עלי שאני רוצה להישאר יהודי בעיקר בשביל ביאת המשיח/עולם הבא, משום שבחיי שעה יש לי חשק גדול מאוד לחיות כגוי עם פריקת עול, אבל אינני בטוח בכלל שאני יזכה לזה משום אפי׳ שאני יהודי אני עובר על עניני קדושה משום שאשתי לא מספיק לי, וגם על שאר עבירות רח״ל, במילא אני קרח מכאן ומכאן.
גם קשה לי שכמה מנהגים אני ממש לא מבין הטעם שבהם למשל הענין של כיסוי ראש לאשה בזמן הזה קשה מאוד להבין הענין הזה ואין שום פריצות שאשה יוצא לשוק עם גילוי שער, ועוד צרפו חומרה יתירה בזה שאשה יגלח לגמרי השער לאחר החתונה!! וכל פעם שאיש יכנס לבית מהרחוב הפריצה יגלה לעיניו אשה שנטלו ממנה שערה היפה!! האם יש הגיון בזה בזמן הזה שהרחוב פרוץ מאוד ואין האיש מוצא בבית אשה נורמלי עם שער יפה על ראשה? האם אין זמן לשינוי?
בסופו של דבר אני מוצא מקומי יותר בהאורתודוקסי מודרני של אמריקה שהוא הציונות דתית בא״י, אבל למעשה אני מכיר שקשה מאוד לשנות מזה לזה ורוב אנשים לא מסוגלים לזה, מה גם שאיש לי כבר אשה ובת, אבל אני חיי בדכאון גדול על כל שנות בחרותי שעבר בעיקר בגפ״ת ומפרשים שכמעט איני זוכר כלום מהם, תחת ללמוד גם שאר לימודי קודש ולמודי חול וללמוד פילוסופיה באוניברסיטת בר אילן למשל, ולקבל איזה תאור ולמצוא פרנסה נאה, ואני מתחרט על השלד שנים שלמדתי בכולל הלכות שבת שכמעט שכחתי רובו.

תשובה

שלום לך,

כאשר אדם מתלונן על כאב בכף היד, יתכן שהוא קיבל מכה ביד. אם בנוסף גם שרירי הגב שלו תפוסים, אז יתכן שחוץ מהמכה ביד הוא גם עשה תנועה לא טובה והזיק לגב שלו. אבל אדם שמתלונן על כאב ביד ובגב, ברגליים ובבטן, ובנוסף גם הראש שלו כואב ויש לו חום גבוה, אז כנראה שצריך לחפש סיבה כוללת שתסביר את המצב כולו.

הרבה יש בליבך. על צורת הלימוד בישיבות, על התכנים, על המחסור בלימודי חול, על מוסד השידוכים, על פרטי הלכה ועל עיקרי אמונה. אתה מתאר גם אכזבה מחיי הנישואין ומדרך ההתנהלות של הקהילה שלך. הצטברות של כל כך הרבה נקודות כאב מעידה על התמודדות עמוקה יותר, ועל חוסר נחת כללי ממצבך בחיים. מהיכן נובע חוסר הנחת הזה? אינני מכיר אותך ואין לי דרך לדעת. למען האמת, גם מי שמכיר אותך אישית עשוי להתקשות במתן דיאגנוזה מדויקת לגבי מקור התסכול שאתה חווה. ולסיום, גם אם יימצא מי שיאבחן בדייקנות את הגורמים שמאחורי הקלעים, לא בטוח שיהיה לך מה לעשות עם המידע הזה.

אז הייתי יכול לנסות להשיב על השאלות שלך. על חלקן יכולתי אולי להשיב בעצמי, על אחרות יכולים אחרים להשיב ואולי יש כאלה שיישארו ללא תשובה מניחה את הדעת. אבל כנגד כל השאלות והתמיהות שלך, אני מבקש לשאול אותך שאלה אחת ויחידה, שאלה שצריכה להטריד אותך הרבה יותר:

האם בעוד עשר שנים תעמוד באותה נקודה, עם האכזבה והתרעומת, או שבעוד חמש שנים תעמוד במקום טוב יותר? זו השאלה הנכונה, ועל השאלה הזאת יש אדם אחד ויחיד בעולם שיכול להשיב. אתה. כן, אתה.

כי כאלה הם החיים שלנו, מוכתבים במידה רבה על ידי הסביבה, נוטים לנוע במסלול קבוע מראש. מסתבר שלרוב בני האדם טוב עם המסלולים הללו. הם מעניקים להם ביטחון, חוסן נפשי ויכולת להתקדם בחיים. אולם יש אנשים שהמבנה הנפשי שלהם הוא כזה שהופך את הנסיעה בנתיב הנתון למסע מכאיב בכביש מפותל ומלא מהמורות, כל מכשול בכביש מקפיץ ומטלטל אותם, הם נחבטים בדפנות וסובלים סבל גדול. ומה הכי קשה? שהם מסתכלים ימינה ושמאלה ורואים נתיבים אחרים שנראים להם כבושים, סלולים היטב והרבה יותר נוחים. ואם כן, למה זה אנוכי? למה לדבוק בדרך הקשה הזו? התחושות הללו מלוות רבים, ולעיתים קרובות דווקא את הטובים ביותר.

אבל מה עושים עם זה? האם מכבים את המנוע הפנימי, נסחפים בזרם, מתלוננים ורוטנים ומאשימים את כל העולם? זו אפשרות, ואני מניח שאם תבחר בדרך הזו נפגש בעוד עשר שנים ומעט מאד ישתנה. אבל יש גם דרך אחרת. דרך של הפעלת המנוע הפנימי שלך, של מוכנות לחשוב, להעריך סיכונים ולעשות את שנדרש גם אם זה קשה.

חלק מהנקודות שהעלית נוגעות להשתייכות קהילתית. טוב להרגיש שייך ויש בזה הרבה תועלת. מצד שני, לפעמים יש להשתייכות הזו גם מחירים. בדרך כלל אפשר למצוא את שביל הזהב שייתן לך את מקסימום היתרונות שבהשתייכות תוך תשלום מינימום מחיר. זה דורש אומץ לב ונכונות לקחת סיכונים, אבל הצורך לעשות את הדבר הנכון, לקחת החלטות ולבצע אותן הוא חלק מצלם האלוקים שבאדם. לא הכול אפשר לפתור, אבל אפשר לעשות הרבה מאד, מספיק כדי לתת טעם חדש לחיים וסיבה נפלאה לקום בבוקר עם חיוך. לפעמים אין ברירה אלא לעלות על מסלול אחר, אבל זה כבר דורש הרבה יותר שיקול דעת ממה שאני יכול להפעיל מרחוק בלי להכיר את המצב כולו. בנוסף, העובדה שאתה נשוי עם ילדה מחייבת אותך לכובד ראש גדול. יכולת החלטה היא מרכיב חשוב בצלם אלוקים שבנו, אבל האחריות היא מרכיב חשוב לא פחות. אתה אחראי היום על משפחה והשיקולים לגבי האפשרויות השונות העומדות בפניך צריכות לקחת זאת בחשבון.

חלק מהשאלות שלך הן על דברים שנמצאים בשליטתך ויש בכוחך לשנות. חלק אחר מהשאלות שאתה מעלה הן שאלות עמוקות באמונה ובהיסטוריה. אלה שאלות מעניינות אבל אני מתרשם שהעיסוק בהן מביא אותך למקום לא טוב, זהו סימן ברור לכך שלא כדאי להמשיך להתחפר בדיונים הללו. לא הכול אני יודע, אבל דבר אחד ברור לי כשמש בצהריים, וזה שהקב"ה לא רוצה שתחיה בדיכאון. כאשר בעז"ה חייך יהיו מאוזנים יותר בכל שאר התחומים תוכל לשוב ולדון בשאלות הללו מתוך נקודה חזקה יותר. אתה מדבר גם על קושי בשמירת מצוות, וגם כאן הדרך המקובלת לנו מרבותינו היא שלא להתעסק ברע אלא לחתור לחיים מאוזנים ושמחים, ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. האכזבה שלך מאשתך היא נושא גדול בפני עצמו שאינני רוצה להיכנס אליו, אך רק אציין שגם כאן, כאשר טוב לאדם באופן כללי, הוא מסתכל על העולם בעין טובה ורואה את הטוב. כך מפרש רש"י בפרשת מקץ: "יפות מראה - סימן הוא לימי השובע שהבריות נראות יפות זו לזו שאין עין בריה צרה בחברתה". כאשר אדם שבע טוב לו הוא רואה את הטוב גם באחרים.

אני מתנצל על שלא השבתי לגופן של הנקודות שהעלית, אבל מצאתי לנכון להתייחס למכלול ולא ללכת לאיבוד בסבך השאלות השונות.

ולסיום אני מאחל לך הרבה הצלחה בחיים. אתה רק בן 22. כל החיים לפניך, ואתה תהיה זה שיקבע כיצד הם ייראו.

בברכה,
גרשון
[email protected]>

התשובה עזרה לך?
לא עזרלא משהועזר ליתשובה טובהתשובה מעולה!
שולח...
כדאי לשתף את התשובה, לשלוח למי שזה יכול לעזור, או להדפיס
בפייסבוק
בטוויטר
בדוא"ל
להדפיס
אם חשוב לכם שהתשובה תגיע לאנשים נוספים, אפשר
דילוג לתוכן