מאת:

התפרסם בתאריך:

22/06/2022

דילמה מוסרית קשה בעבודתי כמרצה

שאלה מקטגוריה:

שלום וברכה,
בעבודתי החינוכית כמרצה ומרכז קורסים אני מתמודד מול סיטואציות בהן מגיעים אנשי חינוך שבאים לקורסים וחותמים בשמות אחרים, מה שאומר שבעל התפקיד לא באמת נמצא בהכשרה ולעיתים מדובר גם על הכשרות שעוסקות בהצלת חיי אדם.

יש מקרים שעליהם אין לי מושג, אך יש מקרים שבהם מדובר על אנשים שאני מכיר אותם שנים רבות ומצד העבודה שלי והאמת – אם אני מאשר אותם, אני פושע ויכול לעמוד לדין פלילי.
מצד שני אם אני מציף אותם, אני קודם כל גורם להם ולמוסד חרדי נזק משמעותי, גורם לי נזק חברתי וכל המשתמע מכך.

לפעמים אני מצליח לתפוס את האנשים בתחילת הדרך ולשכנע. ולפעמים אני פוגש את זה ברמה שכבר ההשלכות גדולות.

השאלות האלו פוגשות אותי רבות בעבודתי,

אשמח להתייחסות, אם ניתן.

תשובה:

שלום וברכה

שאלה קשה מאד. מיד כשראיתי את שאלתך נזכרתי בתשובת הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל (אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן ל), התשובה שם עוסקת ביחס למציאות בארצות בהם יש חיוב מטעם המדינה ללמוד לימודי חול בישיבה קטנה, ושאלוהו אם מותר להעתיק תשובות במבחני הסיום מטעם המדינה. ר' משה כותב שם שהדבר אסור מצד גניבת דעת, וגם משום גניבה ממש וכלשונו:

"דהא כשירצה לפרנסתו במשך הזמן להשכיר עצמו אצל אחד לעבוד בעסקיו ורוצים ברוב הפעמים במי שגמר היטב למודיו דחול והוא יראה לו התעודה איך שגמר בטוב ועל סמך זה קבלוהו שזהו גניבת ממון ממש, ואין לו לטעות ולומר שאף אם קבלוהו לעבוד אצלו אדעתא דהכי הוא כמקפיד על דבר שאינו צריך שרשאי לשקר, חדא דאף אם הוא אמת שאין להקפיד הוא ודאי קפידא ובטלה קבלתו, וגם שאסור לשקר בכל אופן אף שאינו נוגע לשום דבר דאינו מהתלת מילי דרשאי לשנות (בב"מ דף כג ע"ב) וגם אם ידע שהוא משקר לא היה סומך עליו בכלום ויגרום שיחשוד לאחר כשיחסר איזה דבר דאותו לא יחשוד מחמת שלמד בישיבה ומחזיק לת"ח ואיש נאמן ויסלק להאחר ממשרתו אף שהאמת שהאחר לא לקח, ואם היה יודע שזה שלמד בישיבה שיקר לו לא היה בטוח לסלק את האחר. ועוד דכאן שמקפידין אינשי ודאי שייך להקפיד דיש ודאי דברים דמי שהוא בקי בלמודי חול הוא יותר יודע בעניני עסקי פרנסה ממשא ומתן וממילא ודאי אסור אף למחשבתו שירויח על ידי זה בלמוד התורה, שגם בשביל למוד התורה אסור לגנוב. ואם חשקה נפשו בתורה אין לו לדאוג שמא לא ידע כל כך ולא יהיה לו סימן טוב עלייהו, אבל האמת שאין בזה ענין בטול תורה דמאחר שהולך ללמוד למודי חול הוא רק עצלות בעלמא כשלומד באופן שלא לידע כי הזמן הוא על כל פנים מבטל ואדרבה מתרגל שלא לידע מה שלומד ומתרגל לעצלות".

העתקתי את כל התשובה, כי דבריו יסודיים מאד, במיוחד מרתקים דבריו בסוף התשובה, שם הוא כותב ששקרים כאלו יגרמו לתלמידים להיות עצלים, שכיון שבין כה מייחדים זמן ללימודי חול צריך לעשות זאת ברצינות אחרת יתרגלו לעצלות גם בלימודי קודש. ואמנם חלק זה של התשובה לא נוגע אליך, כי אם אני מבין נכון אתה עוסק בהרצאות לאנשים בוגרים ולא עליך מוטל לחנכם. אבל עדיין יש ללמוד מדברי האגרות משה שחוסר יושר יוצר מציאות מעוותת, שיש לה השלכות נוספות על מעשים אחרים. אני חושב שמציאות מעוותת של החתמות שקריות ללימודים גוררת מציאות חסרת רצינות ביחס לכל הקורס ויתכנו השלכות נוספות של עיוותים שייגרמו בעקבות כך.

בכל מקרה שאר דברי ר' משה נוגעים גם למציאות של הקורס שאתה מלמד. לדעת ר' משה אסור לעשות כך, כי יש בזה גם הונאה ויכול להיות גם גניבה ממש, אם בעקבות התעודה הזו יקבלו את התלמיד לעבודה, כאשר התעודה היא שקרית והתלמיד לא יודע כלל את החומר הנלמד.

לכן אני לא רואה סיבה שיהיה מותר לך לשתף פעולה עם השקר הזה. אני חושב שעליך להבהיר זאת בתחילת הקורס, שכיון שעל פי פסיקה של הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל הדבר אסור לעשותו אינך משתף פעולה עם השקר הזה.

אינני רואה סיבה שיהיה מותר להשתתף בעוול הזה. אשריך שיושרך גרם לך להבין זאת לבד. אתה חייב להעמיד את התנאי הזה בתחילת הקורס ולא לתת שיהיה תחת חסותך מקרים כאלו. נכון שבתחילה זה יהיה קשה, אבל בהמשך זה רק יקל עליך. אני חושב שאם תדבר בשם האגרות משה ותאמר שהתנאי שלך נעשה על פי הוראה של מורה הוראה יקל עליך להכתיב את התנאי הזה, כי אנשים רוצים לשמוע דעת תורה ולנהוג כראוי, ולפעמים רק מחוסר שימת לב לעוול שהורגלו אליו עושים אותו ואין צורך אלא לעורר על כך ולמשוך את תשומת הלב של האנשים לכך והם יסכימו כי הדבר לא ראוי.

אכן, כל מה שכתבתי זה ביחס למעורבות שלך בענין, ואפילו הסכמה שבשתיקה לא יפה במקרה זה, אבל אין לך חיוב להפוך לשוטר שבודק אחר הדברים. אתה צריך להבהיר את העניינים בתחילת הקורס ואם נעשים עוולות כאלו שנודעו לך לעמוד על שלך ולא לתת יד לזה, אבל אל תחליף את מלאכתך ממרצה לשוטר, אין לך ללכת חרש ולבדוק אם יש רמאויות או לא, רק רמאויות שנודעות לך אסור לך לשתף עמם פעולה.

תבורך בכל הברכות המגיעות להולכים בדרך הישר והאמת.

בברכה מרובה

שלמה

[email protected]

שתפו בפייסבוק, באימייל או הדפיסו

גם לך יש שאלה מציקה?

הגיע הזמן שיקשיבו לך!

יש לך מה להוסיף? זה בדיוק המקום:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן